Muligheder for den digitale omstilling af den offentlige forvaltning

Ikke mindst som følge af Corona-krisen har digitaliseringen i Tyskland taget yderligere fart og påvirker i stigende grad andre områder af livet. Et vigtigt emne i denne forbindelse er den digitale transformation af den offentlige forvaltning (e-forvaltning). Flere og flere borgere og virksomheder anmoder om administrative tjenester online, da behovet for at gå gennem de officielle kanaler for at ansøge om eller registrere sig personligt hos en offentlig myndighed bliver mindre og mindre indlysende. Udbuddet halter dog stadig langt bagefter efterspørgslen. Der er en række årsager til dette, hvoraf de vigtigste skal nævnes her:

  • mangel på ressourcer (især menneskelige) til at opbygge og etablere løsninger
  • manglende tillid i offentligheden til databeskyttelse og privatlivets fred
  • Mangel på intuitive brugerkoncepter
  • Utilstrækkelig grad af automatisering i de eksisterende løsninger
  • Manglende knowhow i forvaltningerne
  • Besværlige beslutningsprocesser i føderale strukturer

Det er rigtigt, at der i mange tilfælde allerede findes individuelle løsninger, og på nogle områder er forskningen blevet intensiveret, f.eks. arbejdet med brugervenlige e-forvaltningssystemer inden for rammerne af det fælles innovationslaboratorium for Mach AG i Lübeck og universitetet i Lübeck. På den anden side er der stadig mange hvide pletter på forskningskortet, f.eks. med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og samtidig effektiv udnyttelse af det resulterende datamateriale, øget anvendelse af metoder med kunstig intelligens til automatisering af administrative processer eller distribueret intelligent og samtidig sikker behandling af store datamængder.

Anvendelsesorienteret forskning

til de emner

  • e-administration
  • IT-sikkerhed
  • Kunstig intelligens

Koncept & projekter

Hvordan kommunikationsrobotten "Pepper" rådgiver borgerne i venteområdet på en institution - Få mere at vide om konceptet og status for de igangværende projekter.

Arbejdsgrupper

Det dansk-tyske forskningscenter består af tre arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med emnerne e-government, it-sikkerhed og kunstig intelligens.

Team

Projektgruppens sammensætning og knowhow afspejler de forskellige og komplekse opgaver, der er forbundet med digitaliseringen af den offentlige forvaltnings processer.